16 września 2011

dr inż. Jerzy Małkowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej i wieloletni pracownik tej uczelni na Wydziale Chemicznym i w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Stypendysta rządu szwajcarskiego – staż naukowy w Eidgenoesische Technische Hochschule w Zurychu.
Absolwent studiów podyplomowych w London School of Economics i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dwukrotnie).
W latach 1981-1991 członek kolejnych rządowych zespołów do spraw reformy gospodarczej.
W latach 1986-1987 rzecznik rządu ds. reformy gospodarczej i sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Reformy Gospodarczej. Doradca kolejnych reformatorów polskiej gospodarki: prof. prof. Władysława Baki, Zdzisława Sadowskiego i Leszka Balcerowicza.

Od 1991 r. w sferze działalności gospodarczej. Dyrektor generalny joint venture firmy Siemens w Warszawie (w latach 1991-1994) i budowniczy pierwszej polskiej wytwórni cyfrowych central telefonicznych EWSD. Doradca ministra łączności w latach 1994-1997.

W latach 1995-2001 członek rad nadzorczych spółek państwowych i prywatnych (m.in. NZPCh „Rokita” w Brzegu Dolnym, Fabryki Obrabiarek „Jaroma” w Jarocinie, Zakładów „Boryszew” w Sochaczewie).

Od 1994 r. pracuje w bankowości. Zajmuje kierownicze stanowiska w centralach banków: Pekao SA (kierownik zespołu ekspertów), Polskim Banku Inwestycyjnym SA (dyrektor banku), PKO BP SA (dyrektor Biura Klientów Strategicznych), Banku Gospodarki Żywnościowej SA (doradca prezesa).

W latach 2006-2008 dyrektor Ośrodka Doradztwa Europejskiego w Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich. Od 2008 r. doradca prezesa Związku Banków Polskich.

W latach 1997-2008 wykłada i prowadzi seminaria magisterskie w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2001 r. prezes Oddziału Warszawskiego PTE i członek Zarządu Krajowego PTE. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTE.