13 września 2011

Ekspertyzy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski wykonuje usługi w zakresie opracowywania ekspertyz ekonomicznych, ekonomiczno-prawnych i finansowych, a także analiz, opracowań opinii i weryfikacji we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, również w bardzo wąskich, specjalistycznych zagadnieniach. Współpracujemy z fachowcami najwyższej klasy: biegłymi sądowymi, biegłymi rewidentami, pracownikami naukowymi i praktykami. Z naszych usług korzystają m.in. podmioty gospodarcze oraz prokuratury prowadzące dochodzenia w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

Od lat wykonujemy również opinie dla sądów pracy w zakresie roszczeń wynikających ze stosunku pracy a także dotyczących wypadków i chorób zawodowych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie prawa pracy, bhp i in., mających uprawnienia biegłych sądowych.

     Ekspertyzy oraz opinie prawne i prawno-ekonomiczne są przez OW PTE wykonywane bardzo profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.