16 września 2011

Formy organizacji

W Oddziale Warszawskim PTE działają komisje:

 • Komisja ds. Sekcji
 • Komisja ds. Odznaczeń
 • Komisja ds. Ekspertów

 

W Oddziale Warszawskim PTE działają następujące kluby:

Klub Nauczyciela Ekonomisty zrzeszający nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych ze szkół średnich i policealnych z woj. mazowieckiego (w każdym roku szkolnym z około 40 szkół). Co miesiąc (z wyjątkiem wakacji) organizowane są spotkania konsultacyjno-dyskusyjne umożliwiające nauczycielom poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem gospodarki w skali mikro i makro, zagadnień finansowych i kapitałowych, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej itp. Uczestnicy Klubu pracują z młodzieżą, przygotowując ją do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Szkoły, będące członkami Klubu, opłacają symboliczną roczną składkę, umożliwiającą pozyskiwanie doświadczonych i kompetentnych prelegentów.

 

Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych grupuje ekspertów powołanych przez władze naczelne Towarzystwa oraz biegłych sądowych powoływanych na kolejne pięcioletnie kadencje przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Kontakty z sądem umożliwiające powoływanie naszych członków na biegłych datują się już od końca lat osiemdziesiątych. Członkowie Klubu spotykają się w miarę potrzeby, głównie w celu wymiany doświadczeń a także towarzysko.
Członkowie Klubu opłacają roczną składkę członkowską PTE.

 

W Oddziale działają następujące sekcje problemowe:

 Tematyka spotkań prowadzonych w formie zebrań konsultacyjno-dyskusyjnych obejmuje w zasadzie tematykę zgodną z nazwą danej sekcji. Członkowie nie ponoszą – poza składką członkowską PTE – żadnych innych kosztów.

Przy Oddziale Warszawskim działają następujące koła PTE i stowarzyszenie:

   • Koło PTE w Białej Podlaskiej
   • Koło Seniorów
   • Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M. i J. Roeslerów