13 września 2011

Kontakt

PTE-PROFIT Sp. z o.o.

03-984 WARSZAWA
ul. Horbaczewskiego 7 lok.  10

Telefony
22 848-60-42
Fax
22 848-61-90
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
14823
Regon
010100900
NIP
521-008-89-95
Koncesja na prowadzenie działalności wydana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów nr 250
Spółka nie zalega z płaceniem podatków i składek na ZUS
Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w TUiR Warta SA
Zarząd Spółki
 • Teresa Bednarek –
  prezes zarządu,
  biegły rewident
 • Czesław Skowronek –
  wiceprezes zarządu,
  biegły rewident
Rada Nadzorcza Spółki
 • Bronisław Ciaś –
  przewodniczący
 • Stanisław Warszawski –
  członek Rady
 • Józef Marzec –
  członek Rady
Wspólnicy
(obejmują kapitał zakładowy
w wysokości 61 560 zł)
 • Teresa Bednarek
 • Maria Jankowska
 • Józef Marzec
 • Czesław Skowronek
 • Stanisław Warszawski
Spółka zatrudnia 6 osób
Rozpoczęcie działalności
styczeń 1993 r.
Liczba rocznie wykonywanych badań sprawozdań finansowych
ok. 100