13 września 2011

Kontakt

PTE-PROFIT Sp. z o.o.

03-984 WARSZAWA
ul. Horbaczewskiego 7 lok.  10

Telefony
22 848-60-42
Fax
22 848-61-90
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
14823
Regon
010100900
NIP
521-008-89-95
Koncesja na prowadzenie działalności wydana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów nr 250
KRS 14823