13 września 2011

Podstawa prawna

Oddział Warszawski PTE działa w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 24 grudnia 2003 r.

    Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 87420

    Nr statystyczny REGON 000671616

    Nr NIP 521-008-89-14