16 września 2011

prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek

Członek PTE od 1963 roku. Towarzystwu i jego sprawom poświęca wiele czasu i uwagi. Od wielu lat pełni różne funkcje we władzach Oddziału. Przez trzy kadencje był przewodniczącym Rady Naukowej Oddziału, a wcześniej wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Dyrekcji Szkolenia Ekonomicznego PTE. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Oddziału.

We władzach krajowych PTE jest członkiem Rady Naukowej PTE oraz Sądu Konkursowego o nagrodę PTE im. Profesora Edwarda Lipińskiego. W Towarzystwie udzielał się jako autor programów nauczania, poradników, recenzent licznych publikacji oraz jako wykładowca. Jest ekspertem PTE w specjalności analiza ekonomiczno-finansowa, logistyka, rachunkowość. Jest również biegłym rewidentem. Pomysłodawca i współtwórca wielu sympozjów i konferencji naukowych organizowanych przez Oddział.

Kol. Cz. Skowronek jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach. W przeszłości był powoływany na ministerialne funkcje w administracji rządowej. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Gospodarki Materiałowej a także prezesem Agencji Rezerw Materiałowych (1992-2003). Jest odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTE z Wieńcem. Posiada liczne odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.