13 września 2011

Władze Oddziału

 

ZARZĄD ODDZIAŁU

dr inż. Jerzy Małkowski                                 prezes Zarządu

dr Stefan Gołębiewski                                     wiceprezes Zarządu ds. finansów

mgr Maria Jankowska                                   członek Prezydium Zarządu

inż. Dariusz Gromadka                                  członek Zarządu

mgr Sabina Klimek                                        członek Zarządu

prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek           członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Maria Fuchs                                           przewodnicząca Komisji

dr Janina Mospinek                                       członek Komisji

mgr inż. Regina Ślęzak                                   członek Komisji

 

RADA NAUKOWA

dr Henryk Bąk

prof. dr hab. Jacek Brdulak

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

dr Stanisław Jezierski

dr Zygmunt Królak

prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda

dr inż. Jerzy Małkowski

mgr Katarzyna Marczyńska

mgr Józef Marzec

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka

prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód

dr Andrzej Muszyński

prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek

prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

prof. zw. dr hab. Jan Śliwa

dr Jan Tober

prof. zw. dr hab. Franciszek Tomczak

dr Stanisław Wesołowski

prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak

dr Tatiana Wyszomirska-Jovanović