13 września 2011

O firmie

Tu jesteśmy!

PTE-PROFIT sp. z o.o.

Nr Spółki audytorskiej – 250

Rok założenia – 1993

W rankingu firm audytorskich ogłoszonym w Rzeczpospolitej 27 kwietnia 2021 r. zajmujemy 64. miejsce wśród stu największych firm.

Podstawowy zespół biegłych rewidentów to grupa dziesięciu osób zatrudnionych na umowie cywilno-prawnej oraz jedna osoba na etacie

Dwoje z nich posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez właściwe służby.