13 września 2011

O firmie

Tu jesteśmy!

Rok założenia – 1993

Wspólnicy

Teresa Bednarek – biegły rewident, Maria Jankowska, Józef Marzec – biegły rewident, Czesław Skowronek – biegły rewident, Stanisław Warszawski – biegły rewident.

Kapitał zakładowy – 61 560 zł

Zarząd

Teresa Bednarek – prezes, biegły rewident
Czesław Skowronek – wiceprezes, biegły rewident

Rada Nadzorcza

Bronisław Ciaś – przewodniczący Rady
Józef Marzec – członek Rady, biegły rewident
Stanisław Warszawski – członek Rady, biegły rewident

Podstawowy zespół biegłych rewidentów – 13 osób
Monika Aksak-Wąs, Teresa Bednarek, Barbara Maria Bożym, Grażyna Cichosz, Mirosława Kaczyńska, Rozalia Klimowicz, Józef Marzec, Henryka Niemczyk, Marianna Raczkowska, Stanisława Bożena Redlińska, Danuta Sawicka, Czesław Skowronek, Zofia Szczepaniak, Wacława Wojtkiewicz.

Dwoje z nich posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez właściwe służby.

Liczba wykonanych badań sprawozdań finansowych – 1997

Zatrudnienie – 3 osoby

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w TUiR Warta SA
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS – realizowane w terminie
REGON – 010100900 NIP – 521 – 008 – 89 – 95