13 września 2011

O firmie

Szanowni Państwo,

na rynku audytorskim jesteśmy obecni od 1993 roku. Powierzone nam usługi wykonujemy dokładnie i szybko, starając się o dobrą atmosferę współpracy.
O wysokim poziomie naszych usług świadczy zarówno liczna grupa stałych zleceniodawców, jak też brak zastrzeżeń do naszych opracowań ze strony kontrahentów i organów kontroli (NIK, UKS i in.). W rankingu firm audytorskich ogłoszonym w Rzeczpospolitej 28 kwietnia 2023 r. zajmujemy 60. miejsce wśród stu największych firm. Pragniemy podkreślić, że wysoki poziom naszych usług realizowany jest przy stosowaniu wyważonych cen, każdorazowo negocjowanych z przyszłym zleceniodawcą przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb kontrahenta.

Ponadto chcemy zwrócić uwagę na kilka faktów, które wg naszej oceny wzmacniają wartość merytoryczną naszej oferty:

  • Treść sprawozdania prezentuje ocenę kluczowych problemów systemu rachunkowego, m. in.: systemu ewidencji, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacji aktywów i pasywów, udokumentowania operacji gospodarczych
  • Dużą uwagę poświęcamy ocenie sytuacji majątkowej i finansowej badanych jednostek w oparciu o zestaw wskaźników.
  • W czasie badania wstępnego oferujemy konsultacje w przygotowaniu rocznego sprawozdania finansowego.
  • W większości przypadków, poza sprawozdaniem z badania kierujemy do zarządu badanej jednostki sugestie i propozycje rozwiązań, których praktyczne zastosowanie pozwoli udoskonalić system rachunkowości, a także może mieć pozytywny wpływ na działalność jednostki w kolejnych latach.

Wszystkie te czynności realizujemy w ramach umownej ceny naszej usługi. Ich zakres dostosowujemy indywidualnie do warunków i potrzeb badanej jednostki.

Tu jesteśmy!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT sp. z o.o.

Nr Spółki audytorskiej – 250

Rok założenia – 1993

W rankingu firm audytorskich ogłoszonym w Rzeczpospolitej 28 kwietnia 2023 r. zajmujemy 60. miejsce wśród stu największych firm.

Podstawowy zespół biegłych rewidentów to grupa sześciu osób zatrudnionych na umowie cywilno-prawnej oraz jedna osoba na etacie

Władze Spółki:

Teresa Bednarek – Prezes Zarządu, biegły rewident
Czesław Skowronek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, biegły rewident
Danuta Sawicka, biegły rewident oraz Zofia Szczepaniak – Członkowie Rady Nadzorczej

Wspólnicy:
Józef Marzec, Czesław Skowronek, Teresa Bednarek.