13 września 2011

O firmie

Rok założenia – 1993

Wspólnicy

Teresa Bednarek – biegły rewident, Maria Jankowska, Józef Marzec – biegły rewident, Czesław Skowronek – biegły rewident, Stanisław Warszawski – biegły rewident.

Kapitał zakładowy – 61 560 zł

Zarząd

Teresa Bednarek – prezes, biegły rewident
Czesław Skowronek – wiceprezes, biegły rewident

Rada Nadzorcza

Bronisław Ciaś – przewodniczący Rady
Józef Marzec – członek Rady, biegły rewident
Stanisław Warszawski – członek Rady, biegły rewident

Podstawowy zespół biegłych rewidentów – 24 osoby
Teresa Bednarek, Anna Bojarska, Barbara Maria Bożym, Grażyna Cichosz, Urszula Danielewska, Helena Gajda-Gajewska, Zbigniew Gontarski, Milena Kaczyńska, Mirosława Kaczyńska, Rozalia Klimowicz, Małgorzata Makowska, Józef Marzec, Jadwiga Michalak, Henryka Niemczyk, Halina Pawłowska, Marianna Raczkowska, Stanisława Bożena Redlińska, Danuta Sawicka, Czesław Skowronek, Agnieszka Skrzyczyńska, Zofia Szczepaniak, Stanisław Warszawski, Wacława Wojtkiewicz, Joanna Zdanowska

Czworo z nich posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez właściwe służby.

Liczba wykonanych badań sprawozdań finansowych – 1997

Zatrudnienie – 5 osób

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w TUiR Warta SA
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS – realizowane w terminie
REGON – 010100900 NIP – 521 – 008 – 89 – 95